Ocenění nemovitosti: není cena jako cena

Cena nemovitosti není jen jedna a není stejná. Tržní, kupní cena či cena pro daň z nemovitosti nebo cena pro získání úvěru? Jak to tedy je? Za vás jsme se zeptali specialistky na oceňování nemovitostí, Ing. Jany Nawrathové, která pracuje pro brněnskou realitní kancelář Královna realit, s. r. o.

Advertise Here

Tržní a kupní cena nemovitosti

Kupní cena je reálnou částkou, za kterou se nemovitost opravdu koupila, je to ta částka, která figuruje na kupní smlouvě. Kupní cena nemusí být nijak znalecky podložena, stejně jako při jakémkoliv prodeji jde o hodnotu, na které se shodne prodávající s kupujícím.

Tržní cena je velice blízko ceně kupní. Je odhadem či chcete-li předpokladem, za který se nemovitost prodá. Tržní ceny se užívá nejčastěji při dědickém řízení, ve kterém si zúčastnění dělí majetek, aniž by došlo k samotnému prodeji nemovitosti – je pouze stanovena předpokládaná hodnota nemovitosti. Od roku 2004 není třeba odhad tržní ceny podkládat znaleckým posudkem, je tedy pouze na vůli všech zúčastněných, zda se na částce dohodnou či zda povolají odborníka. Znamená to, že tržní cenu nemovitosti pro dědické řízení mohou stanovit samotní pozůstalí. Vzhledem k tomu, že se jedná o dělení majetku, je praxe poněkud jiná – odhad tržní ceny tak většinou řeší zkušený notář sám, popřípadě jsou přizváni odborníci na oceňování nemovitostí či z řad realitních kanceláří.

Znát tržní cenu je dobré i v případě, že chcete nemovitost prodávat sami. Je pro vás záchytným bodem, abyste svou nemovitost nepřecenili či naopak nepodcenili. O stanovení tržní ceny se můžete pochopitelně pokusit i sami, ovšem je třeba znát konkrétní situaci na realitním trhu a celkový ekonomický vývoj v této oblasti. K vyhodnocení tržní ceny se zohledňují např. kupní ceny prodaných nemovitostí v dané lokalitě a tomuto další podobné údaje, které jedinec mimo realitní branži může jen těžko získat. Proto je lépe obrátit se na kvalifikovaného poradce.

Cena pro daň z nemovitosti

Pro odvod daně z nemovitosti je využívána jiná než kupní či tržní cena. Tzv. ocenění podle cenového předpisu se děje přesně podle státem vydané vyhlášky, která je každoročně upravována a obnovována a je prováděcím předpisem zákona 151/1997 Sb. Ocenění nemovitosti podléhá přesným tabulkovým ukazatelům, které upravuje vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb. ve znění vyhlášky 387/2011 Sb.

Jsou nějaké rozdíly mezi výší kupní ceny a oceněním podle cenového předpisu?

Ano, ceny se různí a někdy i výrazně. Stát každoročně tabulky upravuje, mezi zohledněné parametry patří především seznam prodaných/koupených nemovitostí, ale funguje zde i cenová politika. Z praxe víme, že u novostaveb, rodinných domů nebo bytů vychází odhad výš než je kupní cena. U novostavby proto doporučuji posudek vypočítat co nejdřív, aby byl klient na požadovanou částku připraven a zohlednil tento aspekt při její koupi.

Ocenění podle cenového předpisu je využíváno ve všech zákonem stanovených případech, nejčastěji, jak jsme uvedli výše, jsou takto hodnoceny nemovitosti pro podání daňového přiznání. Posudek může vypracovat pouze pověřená a certifikovaná osoba.

Ocenění nemovitosti pro zástavu

Ocenění nemovitosti pro zástavu je dalším možným způsobem ocenění nemovitosti a je využíváno při žádosti o hypotéku či půjčku, resp. se od něj odvíjí výše úvěru. Posouzení od jedné banky je pro druhou nepřenosné, bankovní ústavy mají každý svou jinou metodiku a své znalce. Většinou je tato služba placena zvlášť, ale může být součástí zvýhodněných balíčků.

Sdílejte a informujte:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Napsat komentář