Možnosti financování bydlení

Kdo je dnes schopen koupit či provést nákladnou rekonstrukci z našetřených peněz a zaplatit vše v hotovosti? Jaké jsou možnosti získání vlastního bydlení?

V České republice je v tuto chvíli na trhu hlavní trojice produktů, jejichž jednotlivé varianty využívá či využije skoro každý. Hovoříme zde o stavebním spoření, hypotečním a spotřebitelském úvěru. Každá z těchto variant má svá specifika a je určena k pokrytí odlišných potřeb klienta.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je úvěr určený pro pořízení spotřebního zboží (nábytku, vybavení kuchyně, automobilu atd.) k osobním účelům, tedy k pokrytí nepodnikatelských potřeb klientů.  Ručení není nutné, ale může být požadováno u vyšších částek, obvykle nad 400.000 Kč, a to movitou či nemovitou věcí či zárukou ručitele. Minimální výše je většinou pevně stanovena a maximální bývá bez udání limitu. Spotřebitelský úvěr je dle dohody nejčastěji splácen v měsíčních splátkách k určitému datu v měsíci. Pokud je uveden účel, za kterým je úvěr poskytnut, je stanovena výhodnější úroková sazba pro klienta, neudáním účelu je zrychleno jeho vyřízení a vyplacení částky. Banky mnohdy nabízejí více možností spotřebitelského úvěru (rozlišení podle schopnosti splácet, výše úvěru či udání účelu).

Získání spotřebitelského úvěru je poměrně jednoduché: většinou stačí být občanem České republiky a věk nad 18 let. Právě tato skutečnost je pro mnohé natolik lákavá, že nejsou schopni zhodnotit své možnosti splátek. Je nutno si uvědomit, že úroková sazba je u spotřebitelského úvěru vyšší, pohybuje se mezi 8,5 – 19,5 % ročně. To je dáno krátkým trváním úvěru (klasicky 6 – 72 měsíců) a jeho snadnou dostupností.

Stavební spoření

Stavební spoření je jedním z nejzajímavějších státem garantovaných způsobů zhodnocení financí, které Česká republika nabízí. Je vhodné pro klienty, kteří se rozhodli řešit vlastní bydlení, i pro ty, kteří chtějí pouze peníze naspořit.

Zákon o stavebním spoření vstoupil v platnost v roce 1993 pod číslem 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření s cílem usnadnit řešení vlastního bydlení. Od této doby byl již několikrát novelizován. Od roku 2011 se státní podpora ustálila na 10 % ročních vkladů se stropem maximálně 2.000 Kč pro všechny klienty (tedy nezávisle na roce uzavření smlouvy).

Pro založení stavebního spoření existuje pouze jediná podmínka. Klient musí mít trvalé bydliště na území České republiky. Věkový limit zde není stanoven, což v praxi znamená, že rodiče mohou spořit svým dětem. Jak jsme již uvedli, je maximální roční podpora od státu 2.000 Kč a je omezena na jedno rodné číslo. Tedy pokud by klient chtěl investovat větší částku do stavebního spoření, musí si najít „volné“ rodné číslo u jiných rodinných příslušníků.

Spoření funguje na základě zasílání peněžních částek na spořicí účet, cílem je dosáhnout předem stanovené, tedy cílové částky. Minimální spořicí částka je 100 Kč za měsíc. Vkládání lze ale kdykoliv pozastavit a doplatit jednorázově. Optimální měsíční vkládaná částka je 1.700 Kč, ideálně 20.000 ročně.

Po naspoření cílové částky je možnost ji navýšit a spořit dále, popř. získat úvěr, který však musí být použit k řešení bytových potřeb v souladu se zákonem.

Hlavními výhodami stavebního spoření jsou možnost splatit úvěr mimořádnými splátkami bez sankcí, možnost překlenovacího úvěru při nulové naspořené částce, dále skutečnost, že úspory klientů jsou pojištěny a jsou podporovány ze strany státu. V určitých případech jsou u úvěru nižší poplatky než u hypoték.

Nevýhodami je nemožnost 6 let disponovat s vloženými financemi, pokud klient vybere částku dříve, ztrácí veškerou státní podporu (i dosud přidělenou). Řádný úvěr je možné získat až po určité době spoření (obvykle 2 roky) a naspoření určité částky. Dále jsou klientovi strhávány poplatky za uzavření smlouvy a vedení účtu.

Stavební spoření je ideálním řešením pro ty, kteří vzhledem nedostatečným příjmům nejsou bonitní pro získání hypotéky.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr, častěji známý jako hypotéka, je typ úvěru určený fyzickým i právnickým osobám, při kterém klient ručí peněžnímu ústavu nemovitostí, ale ne však nutně tou, na kterou je hypotéka stanovena, vždy ale musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti na území ČR.

Hypotéky podle jejich účelu dělíme na hypotéky účelové a neúčelové. Účelová hypotéka je taková, která je vázána přímo na investici do nemovitosti. Od roku 2004 je u nás možnost neúčelové, tzv. americké hypotéky, kdy lze finanční prostředky použít téměř na cokoli. A právě účel, za kterým jsou peníze zapůjčeny, je hlavním parametrem pro sestavení podmínek hypotečního úvěru. Můžete tak např. stavět nové bydlení, kupovat nemovitost, rekonstruovat či, jak už bylo řečeno, použít finance prakticky na cokoli.

Jak hypoteční úvěr získat? Prvním krokem, který specialista hypotečního ústavu učiní, bude prověření vaší osoby v registrech plátců, aby zjistil, zda jste dosud byli bezproblémovými plátci. Stěžejním měřítkem, zda můžete hypotéku získat, je váš pravidelný měsíční příjem – tedy ověření vaší bonity. Výše vašeho platu je počítána jako průměr tří měsíčních příjmů, klient nesmí být ve výpovědní ani ve zkušební době. Tedy stručně řečeno: hypoteční ústav musí mít jistotu, zda jste schopni hypotéku řádně splácet.  Stanovení bonity určuje, zda jste schopni na nemovitost (finanční prostředky) dosáhnout a za jakých podmínek (délka splatnosti, výše úrokové sazby atd.). Následně, pokud je vše shledáno k oboustranné spokojenosti, je úvěr schválen.

Délka splátkového kalendáře bývá stanovována mezi dnes 5 – 40 lety, je tedy možné splátky rozvrhnout do dlouhého úseku po přijatelných částkách. Hypoteční úvěr nemusí být vázán pouze na jednu osobu, běžně je vyměřován pro manžele, max. počet osob se pohybuje okolo 4, tradičně občanům České republiky, cizincům s trvalým pobytem v ČR či občanům členských zemí EU s povolením k pobytu v ČR. Požadavky si stanovují jednotlivé ústavy samy a mohou se lišit.

Při výběru vhodného hypotečního úvěru je nutné vzít v úvahu nejen výši úrokové sazby, ale také délku fixace a poplatky spojené se zřízením a průběhem úvěru.

Hypoteční úvěr je určen především těm klientům, kteří hledají řešení bytové otázky, k úvěru vyšších finančních částek s dlouhodobým splátkovým kalendářem.

Pokud již hypoteční úvěr máte a nejste spokojeni se sjednanými podmínkami či o jejich výhodnosti pochybujete, zvažte možnost refinancování hypotéky.

Znaky: úvěr na vyšší finanční částku, ručení nemovitostí (popř. ručitelem), posuzování bonity, dlouhodobý splátkový kalendář.

Pokud dojde k zamítnutí úvěru u jednoho ústavu, není pravidlem, že nebude schválen v jiném, vždy záleží na konkrétní situaci a podmínkách. Jednotlivé hypoteční ústavy nabízejí řadu produktů za různorodých podmínek, nejlepším a nejrychlejším řešením je kontaktovat finančního poradce, který na základě vašich požadavků bezplatně připraví nejefektivnější řešení na míru právě vašich potřeb.

Sdílejte a informujte:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Napsat komentář