EPB pro novostavby

Jak je to s nově vydaným zákonem č. 318/2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, který vešel v platnost v říjnu 2012? Jaké jsou úpravy pro energetický průkaz budovy v případě novostavby?

Energetický průkaz je povinné zpracovat při výstavbě nového objektu už od 1. 1. 2009. Tento průkaz je součástí projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu povolení.

Stavebník je povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit následující:

 • Kladné a závazné stanovisko dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013.
 • Kladné a závazné stanovisko dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci. Další rozdělení je dáno podle celkové energeticky vztažné plochy, a to:
 • větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016;
 • větší než 350 m2, a to od 1. ledna 2017;
 • menší než 350 m2, a to od 1. ledna 2018.

 

 • Kladné a závazné stanoviskem dotčeného orgánu podle § 13 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie v případě, že energeticky vztažná plocha je:
 • větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018;
 • větší než 350 m2 od 1. ledna 2019;
 • menší než 350 m2 od 1. ledna 2020.

Součástí průkazu energetické náročnosti budovy je posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Sdílejte a informujte:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks

Napsat komentář