Co náš čeká v realitním roce 2013?

Podle Evropské komise poklesne pro rok 2013 míra inflace v eurozóně na 1,8 – 1,9 %, v souvislosti s tímto není podle ČNB očekáván prudký nárůst cen bytů ani jejich výrazný propad. Ceny nemovitostí by se měly držet ve stejné cenové hladině, lehký nárůst zaznamenají ceny pozemků. Tuto situaci dokládá i sonda ČSÚ: podle Indexu realizovaných cen bytů ceny za poslední 3 kvartální období roku 2012 mírně klesly a nejsou očekávány žádné výrazné změny.

Lze však očekávat, že v souvislosti s novými legislativními změnami cena nemovitostí lehce stoupne, respektive stoupnou náklady na jejich prodej. Na podzim 2012 byla po dlouhých jednáních uzákoněna povinnost majitele nechat si před prodejem či pronájmem nemovitosti vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Trhu s nemovistostmi se přímo dotýká i zvýšení DPH a daně z převodu nemovitosti. Co vše způsobí, že příští rok kupující zaplatí více a přesto prodávající dostane méně?

Zmatky kolem DPH

O výši sazeb daně z přidané hodnoty od roku 2013 bylo rozhodnuto teprve 19. prosince 2012, tedy pouhých 12 dní před začátkem platnosti novely. Poslanci odmítli návrh senátorů, aby výše zůstala beze změny, tedy na 14 a 20 %, a po dlouhých debatách odsouhlasili navýšení u obou variant o jeden procentní bod. Prezident Václav Klaus podepsal poslední pátek před Štědrým dnem daňový balíček, který vejde v platnost k 1. 1. 2013. Zvýšení DPH na 21 % se promítne do ceny všech služeb s prodejem souvisejících (služby energetických expertů, znalců, advokátů, realitních kanceláří atd.), 15% DPH bude znamenat zvýšení nákladů na výstavbu nemovitostí nových,potažmo zvýšení ceny novostaveb.

Průkaz energetické náročnosti budov

Stejně tak od 1. 1. 2013 přichází do platnosti novela zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která se týká povinnosti vlastníků budov a společenství vlastníků budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy. Tato povinnost vzniká podle § 7a odstavce 2):

„1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy; v případě ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,

2. při pronájmu budovy.“

U pronájmů ucelené části budovy vzniká povinnost vypracovat PEBN od 1. ledna 2016.

Vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) či jeho kopii je povinen majitel nemovitosti předložit možnému kupujícímu či nájemci ještě před uzavřením kupní/nájemní smlouvy. PENB obsahuje veškeré relevantní informace týkající nejen energetické spotřeby, ale především energetického výdeje budovy. Budova je tak ve výsledku označena podobným štítkem, který známe z domácích elektrických spotřebičů. Na základě těchto informací předejte kupující/nájemce nepříjemné situaci, kdy by si koupil či pronajal nemovitost za pro něj přijatelnou cenu, ale náklady by nečekaně přesáhly únosnou (očekávanou) míru.

Novela zákona také přímo nařizuje zveřejnění ukazatelů energetické náročnosti budovy uvedených v průkazu v informačních a propagačních materiálech, a to při prodeji i pronájmu nemovitosti.

Vypracování a zveřejňování informací PEBN se tak týká prodeje bytů, prodeje a pronájmu domů; pronájmu bytů až od 1. ledna 2016.

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti upravuje zákon č.357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Dosavadní výše 3 % z ceny stanovené znaleckým posudkem bude od nového roku navýšena o celý jeden procentní bod, tedy na 4 %. V praxi to znamená, že za nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč zaplatíte na dani o 10 tis. Kč víc.

Rozsáhlejší úprava zákona vejde v platnost od 1. 1. 2014. Jednou z hlavních změn bude změna plátce daně, která nebude placena jako dosud prodávajícím, ale naopak nabyvatelem nemovitosti.

Daňové zatížení živnostníků

Většiny profesionálů poskytujících služby s prodejem nezbytně soucisejicí se dotkne i další součást daňového balíčku, tedy omezení výdajových paušálů u živnostníků. Technici, znalci, experti, poradci, makléři, pojišťovací agenti – ti všichni budou od nového roku nuceni ještě více minimalizovat své náklady.

Sdílejte a informujte:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Napsat komentář